Festival

Nissedal VokalFestival er en sommerfestival for vokalmusikk i Nordbygda i Nissedal, som ligger i Telemark.

Konserter med interaksjon som allsang fra et eget allsanghefte, kurs, foredrag og arbeid med stemme og kropp, workshop og mesterklasser, sanglek og reglespill for barn, arbeide med ensembler og kor, KulTur (turer i landskapet, til fots, med båt, til hest, med ulike kulturelle innslag underveis, med ulik vanskelighetsgrad og med hensyn til tilgjengelighet for alle). 

Målgruppe: mennesker i alle aldersgrupper, av alle etnisiteter, religioner og legninger, som bryr seg om stemmen som instrument og gjerne vil synge. Det legges vekt på å ha et tilbud til barn og unge, ettersom sang er viktig, men brukes lite i dagens samfunn.

Allsang forener, inspirerer, skaper samfølelse og bidrar til velvære og god mental og fysisk helse.
Foreningen ønsker å fremme sang i hverdagen og å utvikle et forum for vokal kultur i bygda, med sikte på videre tilbud for sangere kombinert med opphold i naturen, og å fjerne barrieren mellom kunstnere og publikum idet alle synger sammen. 
 
Nissedal VokalFestival 2024 er lagt til 15.-18. August. Vi starter opp med kurs og undervisning allerede den 12. August og gleder oss til en herlig sommeruke i vakre Nissedal.
Foto: Lars Amundsen